Chuyên mục: Quảng cáo ngoài trời

Tổng hợp, cập nhật các bài viết, tin tức, kiến thức về quảng cáo ngoài trời (OOH: Out-of-home advertising), giới thiệu các hình thức OOH tại Việt Nam và thế giới, các kiến thức, kinh nghiệm triển khai hiệu quả.